Sách NẤu KẸo Gummy Làm TẠi Nhà TỐt NhẤt (Paperback)

Sách NẤu KẸo Gummy Làm TẠi Nhà TỐt NhẤt By Kiệt Gia Cover Image

Sách NẤu KẸo Gummy Làm TẠi Nhà TỐt NhẤt (Paperback)

$39.99


This book may be unavailable. Please call us for price & availability: (316) 682-1181.
(This book is not returnable.)

Ai n i rằng bạn phải đợi đến ng y nghỉ lễ để l m hoặc ăn m n kẹo y u th ch của m nh? T i kh ng chắc chắn về bạn, nhưng c vẻ như đ rất l u để chờ đợi điều g đ m bạn đang mong chờ. V vậy, tại sao phải chờ đợi? Ai quan t m? L m c ng thức nấu kẹo bất cứ khi n o bạn muốn.


Một thời điểm th ch hợp kh c để l m kẹo l v o dịp Lễ t nh nh n. Thay v đi ra ngo i v mua một hộp's c la. L m một số quả b ng bơ đậu phộng phủ's c la v sử dụng khăn giấy trắng v tr i tim m u đỏ để trang tr một chiếc hộp m u n u hoặc trắng trơn. Sau đ , để ho n thiện, h y buộc n bằng sợi cọ hoặc ruy băng m u đỏ. Điều đ đối với t i đặc biệt v nghĩa hơn nhiều so với việc đi ra ngo i mua một chiếc hộp, v ch nh họ đ tạo ra n . Thật l một m n qu tuyệt vời khi nhận được từ người th n y u


Bạn c thể tạo n n những kỷ niệm trong kỳ nghỉ với con m nh bất cứ khi n o bạn muốn. Nếu bạn c khoảng thời gian đặc biệt muốn d nh cho họ trong kỳ nghỉ lễ, h y đảm bảo rằng bạn tiếp tục truyền thống đ . Đ sẽ lu n l khoảng thời gian đặc biệt để hai bạn ghi nhớ

Product Details ISBN: 9781835786505
ISBN-10: 1835786502
Publisher: Kiệt Gia
Publication Date: October 24th, 2023
Pages: 188
Language: Vietnamese