Sách nấu ăn kem Ailen (Paperback)

Sách nấu ăn kem Ailen By Nga Mộc Cover Image

Sách nấu ăn kem Ailen (Paperback)

$44.99


Available to order! Usually Ships to Store in 3-5 Days.
(This book is not returnable.)

Ch o mừng bạn đến với S ch nấu ăn kem Ailen, nơi bạn sẽ kh m ph c ch kết hợp hương vị b o ngậy của Baileys v o c c m n ăn y u th ch của m nh. Với hơn 100 c ng thức nấu ăn, cuốn's ch dạy nấu ăn n y sẽ chỉ cho bạn c ch n ng tầm t i nấu nướng của m nh với nguy n liệu hấp dẫn n y.


Mỗi c ng thức được k m theo một bức ảnh đầy m u sắc, v vậy bạn c thể thấy ch nh x c m n ăn của m nh tr ng như thế n o. Bạn cũng sẽ t m thấy hướng dẫn chi tiết về c ch chuẩn bị v nấu từng c ng thức, cũng như lời khuy n về c ch kết hợp Baileys với c c nguy n liệu kh c để tạo ra sự kết hợp hương vị ho n hảo.


Cho d bạn l người h m mộ Baileys hay chỉ muốn th m hương vị độc đ o v o m n ăn của m nh, cuốn's ch dạy nấu ăn n y sẽ l kim chỉ nam gi p bạn kh m ph thế giới phong ph v hấp dẫn của Kem Ailen Baileys.

Product Details ISBN: 9781783577019
ISBN-10: 1783577010
Publisher: Nga Mộc
Publication Date: April 4th, 2023
Pages: 266
Language: Vietnamese